Clones

Clones(กิ่งชำ) คือการตัดกิ่งจากต้นแม่ที่เป็นเพศเมียแล้วนำไปปักชำซึ่งจะเติบโตตามพันธุกรรมของต้นแม่

ไม่พบสินค้าตรงกับที่คุณเลือก