Autoflower seeds

Autoflower (เมล็ดออโต้) เป็นเมล็ดเพศเมียที่จะออกดอกโดยไม่สนใจชั่วโมงแสง โดยปกติจะเริ่มทำดอกเมื่ออายุ 30-45 วัน และจะใช้เวลาจากการเพาะเมล็ดจนเก็บเกี่ยวประมาณ 90-100 วันเท่านั้น

แสดงทั้งหมด 9 ผลลัพท์